Ta ansvar för din leverantörskedja!

CSR-kompassen hjälper dig att arbeta konkret med sociala krav i leverantörskedjan. Det är kostnadsfritt att använda verktygen i kompassen som består av konkreta råd, mallar och goda exempel för hållbara inköp. Kompassen har tagits fram av nordiska experter på socialt ansvarstagande.

Aktuellt

Uppföljningsmallar på engelska

Nu finns ett frågeformulär på engelska för hur en organisation kan följa upp att en leverantör uppfyller sociala krav. Leverantören ombeds fylla i frågeformuläret och skicka in detta till den upphandlande myndigheten inom exempelvis tre månader. Frågeformuläret har tagits fram av Swedwatch på uppdrag av SKL och är en del av CSR-kompassen. Det finns även en förklaringstext och en bedömningsmall som kostnadsfritt kan hämtas på sidan.

Läs mer om mallarna

CSR